Community

활동사항

2021-11-04 남해군신활력플러스사업추진단 선진지 견학

  • 작성날짜 2021-11-23
  • 조회수 551
남해군신활력플러스사업추진단  역량강화사업  선진지  견학

1.    일시    :    2021.  11.  04(목)  10:30
2.    장소    :    신활력플러스    사업    추진단    사무국
3.    내용    :    남해군신활력플러스사업추진단  역량강화사업  선진지  견학